Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Podmienky vyšetrení

 ODBER KRVI:

- sa realizuje nalačno !
- deň predtým povolená ľahká večera a dostatok tekutín
- ráno pred odberom sa napiť čistej vody !
- užiť lieky na tlak- POVOLENÉ

ZÁKAZ: 

- jesť pred odberom
- požiť sladené nápoje, kávu, alkohol
- fajčiť, cmúľať sladké cukríky   

 VÝTER z krku:

- sa realizuje nalačno !
- ráno pred výterom je možné napiť sa trochu vody a užiť  chronickú medikáciu

ZÁKAZ: 

- jesť pred výterom
- umývať si zuby 
- žuvať žuvačku, cmúľať cukríky

PREVENTÍVNA PREHLIADKA:

1. dostaviť sa na odber krvi ráno nalačno (optimálne v utorok ráno ), doniesť vzorku raného moču ( stredný prúd po umytí ), ev. vzorku stolice, doniesť VŠETKY CHÝBAJÚCE NOVÉ SPRÁVY Z VYŠETRENÍ, ev.  výsledky LABORATÓRNYCH VYŠETRENÍ  už v deň odberu krvi !!!!

2. objednať sa na dokončenie preventívnej prehliadky

POSÚDENIE spôsobilosti na prácu:

- na prvotné posúdenie doniesť tlačivo od zamestnávateľa : Posudok na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon danej činnosti kompletne vypísané zamestnávateľom musí obsahovať:
- identifikačné údaje a pečiatku zamestnávateľa
- identifikačené údaje zamestnanca
- faktory práce a pracovného prostredia vrátane kategórie v zmysle platnej legislatívy
- na základe daného tlačiva sa posúdi nutnosť ďalších doplňujúcich vyšetrení -napr.laboratórneho vyšetrenia, očného vyšetrenia , RTG atď.

ADMINISTRATÍVNE ÚKONY:

Napr. vypisovanie nálezov pre komerčné poisťovne , kúpeľných návrhov, tlačivá pre Úrad práce , sociálnu poisťovňu a podobne sa NIKDY nerealizuje počas ordinačných hodín !!

- možnosť realizovať urýchlené vypísanie administratívnych dokumentov do 24 hodín za príplatok podľa platného cenníka len po predchádzajúcom súhlase lekára !

Inak sa administratívne úkony realizujú do 30 dní od podania žiadosti !

VÝPIS PRE KOMERČNE POISŤOVNE 

- nutné písomné splnomocnenie lekára ohľadom poskytnutia informácii o zdravotnom stave žiadateľa komerčnej poisťovni, bez daného splnomocnenia nie je možné realizovať výpis zo zdravotnej dokumentácie vzhľadom k legislatívne ukotvenej ochrane osobných údajov.

NÁVRH NA KÚPEĽNÚ LIEČBU musí obsahovať:

- najviac 3 mesiace staré výsledky vyšetrení krvného obraz, sedimentácie, vyšetrenie moču
- ekg
- plus ďalšie vyšetrenia podľa príslušnej diagnózy