E-recept bez papiera

Výber lieku bez papierového receptu !!!

Podmienky vyžiadania eReceptu:

- stabilizovaný stav ( napr.hypertonici posledné hodnoty TK do 140/90)

- v prípade preskribčne obmedzených liekov - platný originál odb. správy s písomným doporučením od špecialistu  založeným v zdrav. dokumentácii všeobecného lekára

Výhody - pacient nemusí viac kvôli receptu navštíviť ambulanciu !

- môže si vyzdvihnúť svoje lieky KDEKOĽVEK, v ktorejkoľvek lekárni po predložení preukazu poistenca, ev. občianskeho preukazu


Čo má/môže urobiť pacient - splniť vyššie uvedené podmienky

- objednať si liek mailom na: lekarkabb@gmail.com, ev. telefonicky 048/415 42 40, ev. osobne na ambulancii

MINIMÁLNE 1 PRACOVNÝ DEŇ pred plánovaným vyzdvihnutím lieku

- týmto pacient súhlasí so situáciou, že lekárnik uvidí všetky jeho predpísané lieky, ak si to pacient nepraje, zostáva možnosť papierového receptu-musí oň lekára VYSLOVENE požiadať !