Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Objednanie liekov

U stabilizovaných chronických pacientov je možnosť predpisu zavedenej medikácie na základe vyžiadania :

- na mail : lekarkabb@gmail.com

- telefonicky po 10,00 hodine

Recept je možné si vyzdvihnúť na ambulancii na druhý deň po 10.hodine !