Všeobecný praktický lekár pre dospelých

Ako sa zaregistrovať ?

Naša ambulancia všeobecného lekára pre dospelých prijíma nových pacientov! Ak máte záujem sa k nám zaregistrovať, môžete tak urobiť osobne alebo on-line!

Osobná návštěva

Registráciu môžete realizovať aj osobne na našej ambulancii kedykoľvek, optimálne po 10,00 hod. Sestrička s Vami vyplní Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, následne naplánujeme prenos zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho lekára.

Podmienkou pre registráciu nového klienta je zdravotné poistenie na Slovensku a minimálne 6 mesiacov trvajúca registrácia u predchádzajúceho praktického lekára.

Registrácia on-line

Dokumenty potrebné k registrácii na našej ambulancii môžete vyplniť aj v pohodlí svojho domova!

Je nutné ich vyplniť, vytlačiť a podpísať:

Dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti minimálne v dvoch kópiách

Písomný súhlas s odstúpením od Dohody od predchádzajúceho lekára 1-krát

Následne dané tlačivá doručte na našu ambulanciu:

a) poštou na našu adresu : MUDr. Eva Hudobová, všeobecný lekár pre dospelých Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

Tešíme sa na Vašu návštevu!