Všeobecný praktický lekár pre dospelých

AKTUALITY:

OSOBNÉ VYŠETRENIE LEKÁROM LEN PO OBJEDNANÍ

Kontaktujte nás na mail: lekarkabb@gmail.com
ODPOVEĎ na mail môžte očakávať najneskôr do 24-48 hodín !

Ev. telefonicky: tel. číslo 048/415 42 40

Žadosti o predpis chronickej liečby doporučujeme tiež posielať na mail:
lekarkabb@gmail.com
Recepty budú vybavené do 48 hodín !!!  

Predpis liekov na doporučenie špecialistu !

Vážení moji pacienti, podľa aktuálne platnej legislatívy je špecialista po vyšetrení pacienta povinný predpísať ním indikovanú liečbu. Ako najoptimálnejšie riešenie sa javí využívanie opakovaných receptov zo strany špecialistov a tým zabezpečenie liečby do ďalšej kontroly. Všeobecný lekár môže byť na daný predpis liekov poverený len na základe písomného doporučenia zo strany špecialistu na dobu maxim. 6 mesiacov od dátumu kontroly a nie je povinný dané poverenie akceptovať. Taktiež pri prepustení z nemocnice je ošetrujúci lekár povinný predpísať lieky.

Do pozornosti dávame možnosť objednania e-receptu pre pacientov navštevujúcich ambulancie FNsP F.D. Roosevelta cestou on-line formuláru:

https://www.fnspfdr.sk/formular-objednanie-e-recept/

Podmienky vyšetrení:

Kontakt


Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

MUDr. Eva Hudobová, MEDIANNA s.r.o.

Cesta k nemocnici 1 (Zdravomed 2), Banská Bystrica


Tel. č. 048/415 42 40


Mail: lekarkabb@gmail.com

Naša ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť         v odbore všeobecné praktické lekárstvo pre dospelých so zameraním na prevenciu, diagnostiku a liečbu akútnych i chronických ochorení. 


Disponujeme moderným prístrojovým vybavením, vrátane EKG, vyšetrenia CRP, vyšetrenie FOB testu na skryté krvácanie, prenosný koagulometer, ABI systém na posúdenie prekrvenia nôh a           24-hodinové monitorovanie tlaku krvi.


Lekár : MUDr. Eva Hudobová

Sestra: Brigita Marcineková

Ordinačné hodiny

Pondelok  07:30-12:30         13:00-14:00     14:00-15:00 návštevy, ordinácia

Utorok       07:30-12:30         13:00-14:00     06:30-07:30 odbery

Streda       07:30-12:30          13:00-14:00    

Štvrtok       10:00-12:30          13:00-17:00    08:30-10:00 návštevy

Piatok        07:30-12:30          13:00-14:00    14:00-15:00 návštevy

Obedná prestávka od 12:30 do 13:00!

Na plánované odbery krvi a výtery je možné objednať sa každý utorok a v stredu v čase od 6,30 hod !